THỜI ĐIỂM VÀNG LÀM ĐẸP

Chính là tháng 12 hằng năm vì các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa đều cần thời gian 30-15 để phát huy hết 100% hiệu quả. Bên cạnh đó, phun xăm điêu khắc vừa đúng thời gian dặm lại để có kết quả hoàn mỹ nhất.

THỜI ĐIỂM VÀNG LÀM ĐẸP

Chính là tháng 12 hằng năm vì các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa đều cần thời gian 30-15 để phát huy hết 100% hiệu quả. Bên cạnh đó, phun xăm điêu khắc vừa đúng thời gian dặm lại để có kết quả hoàn mỹ nhất.

ƯU ĐÃI CỰC HẤP DẪN

 • Cấp độ sóng đa tầng Indigo 1.000shot/9,9 triệu ưu đãi còn 2 triệu.
 • Cấp độ Diamond Facelift 300shot/25 triệu ưu đãi còn 6,9 triệu.
 • Cấp độ Tế bào siêu vi xóa nhăn Trán – Đuôi Mắt – Chân Chim ưu đãi 40% 1 vùng – 45% 2 vùng – 50% 3 vùng.
 • Cấp độ Thermage FLX: Mặt hoặc mắt giảm 50%.

ƯU ĐÃI CỰC HẤP DẪN

 • Cấp độ sóng đa tầng Indigo 1.000shot/9,9 triệu ưu đãi còn 2 triệu.
 • Cấp độ Diamond Facelift 300shot/25 triệu ưu đãi còn 6,9 triệu.
 • Cấp độ Tế bào siêu vi xóa nhăn Trán – Đuôi Mắt – Chân Chim ưu đãi 40% 1 vùng – 45% 2 vùng – 50% 3 vùng.
 • Cấp độ Thermage FLX: Mặt hoặc mắt giảm 50%.

TRẺ HÓA DA – XÓA NÁM SẠM

 • Laser Fract ưu đãi 30% (1) – 35% (2) – 40% (3)
 • Laser F600 Weekly mua 2 tặng 2, mua 5 tặng 9, mua 9 tặng 20
 • Tế bào tươi thượng hạng 1 lần ưu đãi 30% – 2 lần 40% – 3 lần 50%
 • EB Collagen ưu đãi 50%
 • Thâm mắt gói 3 lần ưu đãi 50%, 2 lần ưu đãi 40%

TRIỆT LÔNG

 • Gói bảo hành ưu đãi 20%
 • Gói 10 lần ưu đãi 50%

TRẺ HÓA DA – XÓA NÁM SẠM

 • Laser Fract ưu đãi 30% (1) – 35% (2) – 40% (3)
 • Laser F600 Weekly mua 2 tặng 2, mua 5 tặng 9, mua 9 tặng 20
 • Tế bào tươi thượng hạng 1 lần ưu đãi 30% – 2 lần 40% – 3 lần 50%
 • EB Collagen ưu đãi 50%
 • Thâm mắt gói 3 lần ưu đãi 50%, 2 lần ưu đãi 40%

TRIỆT LÔNG

 • Gói bảo hành ưu đãi 20%
 • Gói 10 lần ưu đãi 50%

ĐIÊU KHẮC - PHUN XĂM

 • Điêu Khắc Chân Mày 6D – Phun Môi by Anh Thư: ưu đãi 20% với mày môi nguyên thủy – ưu đãi 10% với mày môi đã từng làm. Giảm thêm 10% khi thực hiện 2 dịch vụ hoặc nhóm 2 người.

 • Điêu Khắc Chân Mày 6D – Phun Môi – Phun Mày by Hana, Lyly: ưu đãi 50% với mày môi nguyên thủy – ưu đãi 40% với mày môi đã từng làm. Giảm thêm 10% khi thực hiện 2 dịch vụ hoặc nhóm 2 người.

 • Phun mí 8D ưu đãi 30%

 • Xử lý chân mày 1 triệu/lần nếu không mua gói làm mới.

ĐIÊU KHẮC CHÂN MÀY

 • Điêu Khắc Chân Mày 6D – Phun Môi by Anh Thư: ưu đãi 20% với mày môi nguyên thủy – ưu đãi 10% với mày môi đã từng làm. Giảm thêm 10% khi thực hiện 2 dịch vụ hoặc nhóm 2 người.
 • Điêu Khắc Chân Mày 6D – Phun Môi – Phun Mày by Hana, Lyly: ưu đãi 50% với mày môi nguyên thủy – ưu đãi 40% với mày môi đã từng làm. Giảm thêm 10% khi thực hiện 2 dịch vụ hoặc nhóm 2 người.

 • Phun mí 8D ưu đãi 30%
 • Xử lý chân mày 1 triệu/lần nếu không mua gói làm mới.

ĐĂNG KÝ NGAY NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI DOCTOR BEAUTY

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NGAY NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI DOCTOR BEAUTY

ĐĂNG KÝ NGAY NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI DOCTOR BEAUTY